Kulttuuria kaikille!

TaideAkaa on ollut jo yli 40 vuotta mukana elävöittämässä kaupungin kulttuuritarjontaa luomalla kulttuurielämyksiä, iloa ja elinvoimaa Akaaseen. Yhdistyksen tavoitteena on tukea ja kannustaa sekä omia harrastusryhmiään että ylläpitää ja kehittää myös suhteita omaan yhteisöönsä.

Tästä kaikki alkoi...

TaideAkaa ry, entiseltä nimeltään Toijalan Taideyhdistys ry, perustettiin lokakuun
19. pnä 1977, Toijalan ensimmäisenä kaupunkivuotena. Kokous pidettiin uudessa virastotalossa, ja läsnä oli 44 henkilöä; paikkakunnan eri taiteenlajien harrastajia ja ystäviä. Taideyhdistystä suunnitteleva kokous oli pidetty jo puoli vuotta aikaisemmin, keväällä.Yhdistyksen rakenteeseen kuului hallitus ja neljä jaostoa, jotka olivat: kirjallisuusjaosto, kuvaamataiteen jaosto, näyttämötaiteen ja säveltaiteen jaostot. Ensimmäisen 5-vuotiskauden, perustamisesta lähtien, oli yhdistyksen puheenjohtajana varatuomari Markku Lehtimäki ja ja sihteerinä nyt jo edesmennyt toimittaja Lea Seppänen, joka oli myös yhdistyksen kunniapuheenjohtaja.

Yhdistyksen puheenjohtajat ja hallituksen jäsenet ovat ehtineet monesti vaihtua. Toiminta on vuosikymmenten saatossa ollut monipuolista; perustuen ideointiin, rohkeuteen sekä uusien mahdollisuuksien etsimiseen ja niiden toteuttamiseen. Tätä ohjenuoraa haluaa tämän päivän yhdistys jatkaa.

Syyskokouksessa 27.11.2006 em. jaostojen toiminnot lopetettiin ja samalla päätettiin yhdistyksen uudesta nimestä. Yhdistyksen viimeisimmän sääntömuutoksen on Patentti ja -rekisterihallitus hyväksynyt 29.4.2015.

Rekisteriselostus laadittu 8.4.2018 henkilötietolain (523/1999) 10 § mukaan.


Kuva: Sue Callanan /
Tuuli x Vesi x Taivas