TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

Yhdistyksen tavoitteena on kehittää ja ylläpitää yhteistyötä omaan yhteisöönsä sekä omien kulttuuritapahtumiensa kautta luoda iloa ja elinvoimaa Akaaseen.

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on edustaa yhdistystä, valvoa sen etuja ja oikeuksia sekä valvoa sääntöjen puitteissa toimimisesta. Huolehtia yhdistyksen varainhankinnasta, jäsenhankinnasta ja arkiston hoidosta sekä myös omien ryhmiensä ja jäsentensä harrastustoimintojen tukemisesta.

Stipendit

Yhdistys tukee kaupungin nuoria jakamalla vuosittaiset stipendit Akaan lukion ja yläkoulujen oppilaille. Yhdistys haluaa näin kannustaa nuorten luovuutta ja lahjakkuutta niin kuvaamataidon, kirjoittamisen, musiikin, esiintymis-taidon kuin käsityötaidonkin osaamisessa. Valkeakosken Musiikkiopiston Akaan alueen opiskelijoille yhdistys jakaa vuosittaiset stipendit kannustaen vasta-alkajia sekä opiskelussaan edenneitä. Kaikki stipendit myönnetään opettajien esitysten perusteella.

Näkymä 2020-ympäristötaidenäyttely

Avautuu yleisölle taas ensi kesänä teemalla"Yhteinen Näkymä" elävöityen uusilla ja raikkailla ideoilla. Yhteistyössä Akaan kaupungin ja paikallisten yritysten kanssa teemme nähtävää ja ihmeteltävää kaupunkilaisille tarjoamalla myös "yhdessä tekemisen meininkiä."

Kuraattorina on Markus Renvall Kirkkonummelta. Hän on taiteilijaprofiililtaan moni/mediataiteilija, luo uusia konsepteja ja formaatteja ja ympäristöteoksia. Hänen työnsä taustalla on yhteisöllinen ja avoin, mediakriittisyyttä ja leikkiä korostava filosofia.

Näkymä-ympäristötaidenäyttely on yhdistyksemme idea ja se toteutettiin ensimmäisen kerran jo
v. 2002 Nahkialanjärven puistossa yhdistyksemme 25- vuotisen toiminnan juhlistamiseksi. Näkymä on ansaitusti Akaan kaupungin strategiassa. Se kuuluu Akaan kaupungin kesään!

Retket

Perinteiset retket ovat joko teatteri- konsertti- tai taidenäyttelyretkiä lähikaupunkeihin. Yhteisretkiä paikkakunnan muiden yhdistysten kanssa pyritään toteuttamaan myös jatkossa. Retkistä ilmoitetaan yhdistyksen kotisivulla www.taideakaa.fi ja paikallislehden MeNyt.fi-palstalla.

Kulttuurikaffilat

Suositut kulttuurikaffilat jatkuvat ja toteutetaan yksi ilta joko keväällä tai syksyllä. Vaihtuvin aihein, esitelmä- tai musiikkisisältöisenä.


Kirjallisuuspiiri

Kokoontuu edelleen Akaan pääkirjastolla Toijalassa. Piirissä luetaan ja keskustellaan monipuolisesti kirjoista ja kirjallisuuden lajeista. Tavoitteena on jakaa lukukokemuksia ja -elämyksiä.

Kulttuurityöryhmä

Ryhmä on alkujaan perustettu Akaan kaupungin kulttuurijärjestöjen yhteiseksi toimielimeksi. Sen tehtävänä on ollut kehittää kaupungin kulttuuritoimintaa ja aktivoida kansalaisjärjestöjä. Yhdistys on kuulunut tähän työryhmään sen perustamista lähtien. Kaupungilla on tällä hetkellä osa-aikainen kulttuurityöntekijä, jonka toimenkuvaan kuuluu mainitun työryhmän koollekutsuminen. .

Jäsenmaksu ja jäsentiedote

Yhdistyksen jäsenmaksu peritään tammikuussa ja jäsentiedote lähetetään maalis-huhtikuussa.

TaideAkaa ry on jo yli 40 vuotta ollut vireästi elävöittämässä kaupungin kulttuuritoimintaa!

Hallitus